Znajdziecie tu ogłoszenia bieżące oraz zestawy zadań z przedmiotu FUNKCJE ELEMENTARNE dla kierunku MATEMATYKA.

OGŁOSZENIA

Przerabiamy dwie ostatnie listy wg tytułów jak obok. Zaliczać można w każdej chwili. Test zaliczeniowy składa się z pięciu zadań z list 4 i 5. Zaliczenie alternatywne polega zrobieniu zadania domowego po każdej liście.
Pierwsze zadanie domowe (do oddania 8 maja).
Drugie zadanie domowe (do oddania 26 czerwca).

LISTY ZADAŃ

1. Wartość bezwzględna

2. Funkcja potęgowa

3. Funkcje trygonometryczne

4. Funkcja wykładnicza

5. Funkcja logarytmiczna

Powrót do strony głównej