Poniżej zamieściłem treść wykładów oraz informacje bieżące odnośnie przedmiotu Wstęp do teorii informacji dla II roku, kierunku Matematyka. Treść strony może się zmieniać w trakcie semestru. Wykłady są zapisane w formacie pdf.

WYKŁAD

Wykład I: Kodowanie i dekodowanie
Wykład II: Twierdzenia Krafta i McMillana
Wykład III: Kody Huffmana
Wykład IV i V: Kompresja danych i entropia
Wykład VI i VII: Łącza binarne
Wykład VIII, IX i X: Kody liniowe
Wykład XI i XII: Kody Hamminga
Wykład XIII i XIV: Funkcje Boole'a oraz kody Reeda - Muellera
Wykład XV: Kody cykliczne

Podział na wykłady jest orientacyjny i nie musi się pokrywać z materiałem faktycznie wyłożonym w danym dniu.

LITERATURA

Adamek I.: Foundations of Coding, A Wiley-Interscience Publications, New York 1991
van Lint J.H.: Introduction to Coding Theory, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1999.

ĆWICZENIA

Lista zadań

2007 wersja 1
2007 wersja 2
2009
2014 wersja 1
2014 wersja 2

                                Sprawdź ocenę

Powrót do strony głównej