Znajdziecie tu ogłoszenia bieżące, elementy wykładu, zestawy zadań oraz zadania dodatkowe z przedmiotu WSTĘP DO KRYPTOGRAFII oraz KRYPTOGRAFIA dla kierunku MATEMATYKA.

WYKŁADY

Wykład I: Kryptografia a steganografia
Wykład II: Klasyczne metody szyfrowania - szyfry Cezara i Beauforta
Wykład III: Klasyczne metody szyfrowania - szyfr afiniczny i permutacyjny
Wykład IV: Klasyczne metody szyfrowania - szyfry wielodzielne
Wykład V: Klasyczne metody szyfrowania - szyfry polialfabetyczne

Wykład VI: Enigma
Wykład VII: : Kryptosystem Hilla
Wykład VIII: Pakowanie plecaka
Wykład IX: Systemy o publicznym kluczu
Wykład X: System RSA
Wykład XI: Teorio-liczbowe podstawy RSA
Wykład XII: Zastosowania arytmetyki modulo m do rozkładu liczb
Wykład XIII: Logarytm dyskretny
Wykład XIV: Protokoły o zerowej wiedzy
Wykład XV: Przekazy nierozróżnialne


Podział na wykłady jest orientacyjny i nie musi się pokrywać z materiałem faktycznie wyłożonym w danym dniu.

LITERATURA

1) F.L. Bauer: Decrypted Secrets, Methods and Maxims of Cryptology, Springer Verlag, Berlin 1997;
2) N. Koblitz: Wykład z teorii liczb i kryptografii, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1995;
3) R. Kumanduri, C. Romero: Number theory with computer application, Prentice Hall, London 1998;
4) W. Narkiewicz: Teoria liczb, PWN, Warszawa 1990;
5) G. Szkibiel, Cz. Wowk: Zadania z arytmetyki szkolnej i teorii liczb, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000;
6) H.C.A. van Tilborg: An Introduction To Cryptology, Kluwer Academic Publishers, Boston 1998.

ĆWICZENIA

Lista zadań

Skrypty szyfrujące

Testy z poprzednich lat:

2007 wersja 1 2007 wersja 2 2010 wersja 1
2010 wersja 2 2010 wersja 3 2010 wersja 4
2011 wersje 1 - 6 2011 wersje 7 - 12 2011 wersje 13 - 21
2014 2015 2016
2018

Sprawdź ocenę

Prezentacje z wykładów:

Steganografia Szyfry Cezara Szyfry Beauforta
Szyfry afiniczne Szyfry permutacyjne Szyfry oparte o kwadrat
Szyfry polialfabetyczne Maszyny szyfrujące Szyfry plecakowe

Powrót do strony głównej