Zakład Sterowania i Optymalizacji, Instytut Matematyki,
Wydział Matematyczno-Fizyczny, Uniwersytet Szczeciński,
70-451 Szczecin, ul. Wielkopolska 15

Przedmiot, kierunek:

Hasło (Password):

Ocena: