Szyfr Cezara lub cykliczny. Zasada szyfrowania i deszyfrowania tego szyfru jest taka sama. Do szyfrowania używamy alfabetu

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z.

Daną literę zamieniamy na literę, która jest od niej o k pozycji dalej w alfabecie. Jeśli brakuje liter, wracamy do początku (stąd ,,cykliczny''). Liczbę pozycji k nazywamy kluczem. Klucz oznaczamy liczbą od 0 do 26 lub literą, na którą przechodzi a. Taka konwencja jest dość wygodna, zwłaszcza, kiedy chcemy przejść do bardziej skomplikowanych szyfrów Vigenere'a. Jeśli chcemy zaszyfrować tekst kod leonarda kluczem 3 (d), zamieniamy każdą literę na trzecią po niej, tj, k przechodzi na n, o na r itd. W rezultacie otrzymujemy nrgoh rqdug d. Rozszyfrowujemy według tej samej zasady, przy czym kluczem jest liczba 26-k, gdzie k jest kluczem, którym szyfrowany był tekst. Na przykład, jeśli tekst beqmz lhiah gnzwe był zaszyfrowany kluczem 8, to kluczem rozszyfrowującym jest 18. Stosując ten klucz otrzymujemy tekst jawny twierdza szyfrow.

Szyfr Cezara lub cykliczny. Zasada szyfrowania i deszyfrowania tego szyfru jest taka sama. Do szyfrowania używamy alfabetu

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z.

Daną literę zamieniamy na literę, która jest od niej o k pozycji dalej w alfabecie. Jeśli brakuje liter, wracamy do początku (stąd ,,cykliczny''). Liczbę pozycji k nazywamy kluczem. Klucz oznaczamy liczbą od 0 do 26 lub literą, na którą przechodzi a. Taka konwencja jest dość wygodna, zwłaszcza, kiedy chcemy przejść do bardziej skomplikowanych szyfrów Vigenere'a. Jeśli chcemy zaszyfrować tekst kod leonarda kluczem 3 (d), zamieniamy każdą literę na trzecią po niej, tj, k przechodzi na n, o na r itd. W rezultacie otrzymujemy nrgoh rqdug d. Rozszyfrowujemy według tej samej zasady, przy czym kluczem jest liczba 26-k, gdzie k jest kluczem, którym szyfrowany był tekst. Na przykład, jeśli tekst beqmz lhiah gnzwe był zaszyfrowany kluczem 8, to kluczem rozszyfrowującym jest 18. Stosując ten klucz otrzymujemy tekst jawny twierdza szyfrow.

Uwaga. Polskie litery oraz inne znaki (liczby, przecinek itd.) są ignorowane. Wielkie litery są zamieniane na małe. Tekst zaszyfrowany (a także odszyfro- wany) pojawia się w blokach po 5 liter.

Uwaga. Polskie litery oraz inne znaki (liczby, przecinek itd.) są ignorowane. Wielkie litery są zamieniane na małe. Tekst zaszyfrowany (a także odszyfro- wany) pojawia się w blokach po 5 liter.

  Klucz szyfrujący:

  Klucz deszyfrujący:

  Klucz szyfrujący:

  Klucz deszyfrujący:

Dan Brown mocno się pomylił nazywając Szyfrem Cezara coś co w sumie nie jest szyfrem, tylko steganogramem... Dokładnie, w "Twierdzy szyfrów" opisany jest ten system.

Powrót do strony głównej.
Powrót do kryptografii.

Dan Brown mocno się pomylił nazywając Szyfrem Cezara coś co w sumie nie jest szyfrem, tylko steganogramem... Dokładnie, w "Twierdzy szyfrów" opisany jest ten system.

Powrót do strony głównej.
Kryptografia.