Szyfr permutacyjny jest chyba najprostszym do objaśnienia. Po prostu, literę tekstu jawnego zastępujemy inną literą z tego samego alfabetu. Wszystkie szyfry monoalfabetyczne, które się tu pojawiły są szczególnymi przypadkami szyfru permutacyjnego. Aby szybko odtworzyć odpowiednie ustawienie alfabetu, stosujemy hasło. Litery tego hasła są pierwszymi w alfabecie szyfrowym, jeśli jakaś litera się powtarza, piszemy ją tylko za pierwszym pojawieniem. Potem wstawiamy, po kolei, wszystkie pozostałe, nie wykorzystane jeszcze, litery alfabetu.

Szyfr permutacyjny jest chyba najprostszym do objaśnienia. Po prostu, literę tekstu jawnego zastępujemy inną literą z tego samego alfabetu. Wszystkie szyfry monoalfabetyczne, które się tu pojawiły są szczególnymi przypadkami szyfru permutacyjnego. Aby szybko odtworzyć odpowiednie ustawienie alfabetu, stosujemy hasło. Litery tego hasła są pierwszymi w alfabecie szyfrowym, jeśli jakaś litera się powtarza, piszemy ją tylko za pierwszym pojawieniem. Potem wstawiamy, po kolei, wszystkie pozostałe, nie wykorzystane jeszcze, litery alfabetu.

Uwaga. Polskie litery oraz inne znaki (liczby, przecinek itd.) są ignorowane. Wielkie litery są zamieniane na małe. Tekst zaszyfrowany (a także odszyfro- wany) pojawia się w blokach po 5 liter. Zasady te stosują się także do hasła (z wyjątkiem pojawiania się w blokach 5-literowych). Jeśli chcesz ustawić cały alfabet "po swojemu", po prostu wpisz to ustawienie w rubryce Hasło.

Uwaga. Polskie litery oraz inne znaki (liczby, przecinek itd.) są ignorowane. Wielkie litery są zamieniane na małe. Tekst zaszyfrowany (a także odszyfro- wany) pojawia się w blokach po 5 liter. Zasady te stosują się także do hasła (z wyjątkiem pojawiania się w blokach 5-literowych). Jeśli chcesz ustawić cały alfabet "po swojemu", po prostu wpisz to ustawienie w rubryce Hasło.

Hasło:

Hasło:

Zamiast znaków alfabetu, można użyć w tekście zaszyfrowanym innych znaków: cyfr, przecinków itd. Zasada szyfrowania jest ta sama.

Powrót do strony głównej.
Powrót do kryptografii.

Zamiast znaków alfabetu, można użyć w tekście zaszyfrowanym innych znaków: cyfr, przecinków itd. Zasada szyfrowania jest ta sama.

Powrót do strony głównej.
Kryptografia.